با این وسیله بند فلزی اپل واچ خود را اندازه کنید!

کار کردن با کیت تنظیم طول(Watch Link Remover)، بسیار ساده بوده و تمامی افرادی که بند اپل واچ آنها برایشان کوچک و یا بزرگ می باشد، می توانند با استفاده از این ابزار کارآمد، آن را متناسب با اندازه مچ دست خود کوتاه و یا بلند نمایند. مراحل مختلف استفاده از این ابزار در ویدئو زیر به شکل مفصل نشان داده شده است.